Sông băng Greenland tan vỡ, dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu

C-STAT