Stephen Hawking cảnh báo AI có thể thay thế hoàn toàn con người

C-STAT