Sức mạnh của sóng thần Indonesia khiến giới nghiên cứu bất ngờ

C-STAT