Tại sao bệ ngồi bồn cầu trong các toilet công cộng lại có hình chữ U?

C-STAT