Tại sao cửa buồng toilet công cộng được thiết kế có khoảng trống ở trên và dưới?

C-STAT