Tại sao dấu chân của Neil Armstrongs trên Mặt trăng không khớp với đế giày?

C-STAT