Tại sao hàng không Mỹ cấm mang theo pin dự phòng trong hành lý ký gửi?

C-STAT