Tàu thủy đầu tiên trên thế giới chạy bằng điện đã được hạ thủy tại Trung Quốc

C-STAT