Tên lửa Trung Quốc phát nổ và rơi gần một ngôi làng có người sinh sống sau khi phóng

C-STAT