thà người đừng nói sẽ yêu mình tôi mãi thôi

C-STAT