Thảm họa động đất tại Indonesia: Số người chết tăng lên 380

C-STAT