Thắng Trung Quốc, Việt Nam vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương

C-STAT