Thiên thạch 2015 TB145 sẽ bay cắt mặt Trái Đất dịp Halloween

C-STAT