Thiên thạch rộng 25m sượt qua Trái Đất đêm Halloween

C-STAT