Thiết bị di động có thể phát hiện vi rut trong vài phút

C-STAT