Thiết bị "độc đáo": Vỏ chuối phơi khô và băm nhỏ để lọc nước

C-STAT