Thời công nghệ, ngay cả vải cũng được "dệt" từ sợi quang, đèn led

C-STAT