Thử nghiệm thành công vắc-xin cúm phổ thông trên người

C-STAT