thực hiện nghĩa vụ quân sự tiếng anh là gì

C-STAT