tình ngài yêu con bao la vươn lút trời xanh

C-STAT