tính từ lúc quân ta giải phóng quảng trị đến lúc giải phóng đà nẵng là bao nhiêu ngày

C-STAT