Tổ tiên của loài chim - Chim thủy tổ (Archaeopteryx)

C-STAT