Tòa tháp cao nhất thế giới sẽ cao hơn 3.000 mét

C-STAT