Trái Đất trải qua tháng 6 nóng nhất trong hơn 130 năm qua

C-STAT