Trái Đất trải qua thời kỳ nóng nhất trong 1.400 năm

C-STAT