Trung Quốc giới thiệu robot có khả năng viết báo

C-STAT