Trung Quốc lại phát hiện mỏ vàng trăm tấn dưới đáy biển

C-STAT