Trung Quốc phát hiện 470 tấn vàng dưới đáy biển

C-STAT