Trung Quốc: Phát hiện trứng khủng long 130 năm triệu năm vẫn còn nguyên vẹn

C-STAT