Trung Quốc phát triển công nghệ nhận dạng con người thông qua cử chỉ

C-STAT