Trung Quốc phát triển “mắt thần” soi rõ mọi tàu ngầm dưới đáy biển

C-STAT