Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Phong Vân-03

C-STAT