Trung Quốc sẽ xây dựng trạm không gian vào năm 2020

C-STAT