Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay chạy điện đầu tiên

C-STAT