Trung Quốc xây kính thiên văn dò sóng hấp dẫn ở độ cao 5000m

C-STAT