Tuyết rơi dày trên phố Trung Quốc giữa mùa thu một cách bất thường

C-STAT