Vật liệu nha khoa mới giúp chống mảng bám, giết chết vi khuẩn

C-STAT