Vi khuẩn chết người trong thịt gà có thể kháng lại thuốc kháng sinh

C-STAT