Vì sao chân dung trên đồng xu là hình bán diện còn trên tiền giấy là hình trực diện?

C-STAT