Vì sao phạm nhân thời xưa bị hành hình vào giờ Ngọ ba khắc?

C-STAT