Video: Cảnh quay chậm quả cam nổ tung như một siêu tân tinh

C-STAT