Video: Ngôi nhà bị nước kéo tuột xuống biển trong 10 giây

C-STAT