Việt Nam: 4 ngày, 10 trận động đất, đới đứt gãy hoạt động tích cực

C-STAT