Việt Nam công bố phần mềm quét mã vạch quản lý hàng hóa

C-STAT