Việt Nam lần thứ 6 vô địch robocon châu Á - Thái Bình Dương

C-STAT