Việt Nam sẽ có trung tâm vũ trụ hàng đầu Đông Nam Á

C-STAT