Việt Nam vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2015

C-STAT