Vũ trụ “khan hiếm” phốt pho, và người ngoài hành tinh không nhiều như chúng ta mong đợi

C-STAT