Xét nghiệm máu, biết được khi nào bạn chết

C-STAT