Ý tịch thu gà Trung Quốc và Thái Lan nhập khẩu dưới nhãn mác giả

C-STAT